Modern Hamam

Zamanın görkemli yapılarından olan Roma hamamları, Osmanlı da dahil olmak üzere kendisinden sonra gelen İslam uygarlıklarının yıkanma kültürlerini büyük ölçüde etkilemiştir. Hamam sözcüğü, Türkçede "ısıtmak, sıcak olmak" anlamlarına gelen Arapçadaki "hamm" sözcüğünden gelmektedir. Hamam sözcüğünün günümüzde de yaygın olarak kullanılmasının yanında, Anadolu'nun bazı bölgelerinde hamama "sıcak" ya da "ısıcak" da denilmektedir. Günümüze kadar gelen en önemli su yapılarından olan Türk hamamları, Türk banyosu ile Anadolu hamam kültürünün biraya gelmesinden ortaya çıkan bir yapı türüdür. Yıkanma eyleminin yanı sıra sosyalleşme mekanı olarak da kullanılan hamamlar, tarihsel olarak çok eskilere dayanan sosyal ve kültürel bir alışkanlıktır. SPA sistemi, geleneksel Türk hamam kültürünün yapısını oluşturmaktadır. Hamamlarda, günümüz Spa'sında bulunmayan birçok çeşit uygulamayı bulmak mümkündür. Bunlara sıcak-soğuk su, buhar, mermer (taş), temizlik/arınma (kese, köpük banyosu, kıl temizliği vb.), vücut bakımları (kil, yosun, çamur, bitkisel yağ ve bitki bakımları vb.), dokunma, masaj (selülit, drenaj, gevşeme, tedavi vb.) gibi uygulamalar verilebilir. Buradan da anlaşıldığı gibi Geleneksel Türk Hamamı, aslında sistem olarak SPA'yı da içerisinde barındırmaktadır.

Daha detaylı görüntü için
mobil cihazı yatay çeviriniz
Facebook Twitter Instagram Youtube Linkedin Pinterest